Cum să trăiești biruitor


biruitor

Vremurile pe care le trăim sunt destul de instabile pe plan politic, social, economic etc. .
Grija zilei de mâine ne copleşeşte, poverile sufleteşti ne apasă, îngrijorări şi stress, probleme nerezolvate, necazuri toate ne conduc spre a trage o singură concluzie : Nu mai am nici o soluţie…Ce am să fac?
Se poate să răzbeşti în această lume, fără a face compromisuri, ducând o viaţă liniştită şi în pace?Cum să faci să nu fii afectat de toate aceste influenţe care intră în viaţa noastră forţat?
Răspunsul cel mai bun şi practic îl găsim într-o carte cu totul deosebită, care deşi are circa 3500 de ani de la primele sale scrieri, este foarte actuală.
Biblia vorbeşte despre nevoile şi aspiraţiile noastre, despre modul de a găsi fericirea pentru viaţa aceasta şi pentru viitor, despre adevărata împlinire în viaţă. Răspunsul Bibliei ne conduce la a ne redefini poziţia faţă de Dumnezeu, care Se prezintă ca fiind Creatorul nostru şi Cel ce ne doreşte binele.
Biblia prezintă adevărata faţă a lucrurilor, privind interiorul nostru, cât şi atitudinea exterioară. In privinţa vieţii noastre interioare, suntem îndreptaţi spre a ne evalua conform cu standardul dreptăţii lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Din această perspectivă nici un om nu a atins perfecţiunea, căci toţi oamenii au păcătuit.
De aceea, toţi suntem vinovaţi faţă de Dumnezeu şi merităm pedeapsa dreaptă pentru aceasta. Este groaznic, nu?V-aţi gândit până acum la această faţă a lucrurilor?
Totuşi, chiar aici se vede marea iubire a lui Dumnezeu faţă de om:ca să nu murim noi pentru această vină, El a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos ca să moară în locul nostru. Moartea Sa înlocuitoare este cea care ne dă posibilitatea de a fi iertaţi, dacă ne mărturisim Domnului păcatele, şi de a fi socotiţi fără vină înaintea Sa. E minunat!Iată o cale de salvare sigură pentru noi, căci Isus Hristos a biruit !
Ce legătură au toate acestea cu subiectul nostru?
Iată un text biblic, care ne transportă direct la problemele noastre (citiţi Matei 6:25-34):în cadrul Predicii de pe munte a Domnului Isus Hristos, găsim sfaturi alinătoare şi direcţii de urmat pentru a fi fericiţi. După ce prezintă motivele pentru care noi nu trebuie să ne îngrijorăm pentru hrană, apă şi îmbrăcăminte pasajul culminează cu sfatul atât de preţios:
² Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. ² (Matei 6:33).
Ce înseamnă aceasta?Cum pot eu să trăiesc preocupându-mă cu cele spirituale?Presupune aceasta o stare inactivă, de aşteptare a promisiunilor Sale?
Textul presupune câteva lucruri interesante şi practice, privind atât modul nostru de a gândi cât şi de a acţiona.

1. Incredere în Dumnezeu.

a)aceasta înseamnă a avea o concepţie corectă despre caracterul Său şi lucrarea Sa cu oamenii;cum pot afla acestea?Studiind în Biblie, regăsim caracterul Său iubitor şi sfânt, drept şi bun, plin de îndurare şi credincioşie. (citiţi Ioan 3:16;Psalm 149:4;1 Ioan 4:16, 19).
Dumnezeu ne iubeşte nespus şi doreşte ca toţi oamenii să aibă parte de mântuire, să trăiască fericiţi, în pace şi armonie.
El are un plan pentru fiecare dintre noi.
Dumnezeu e dispus să ne ofere tot ce e mai bun pentru noi. Toate hotărârile Sale privesc binele nostru de acum şi de perspectivă.
A căuta mai întâi Impărăţia Sa presupune a avea încredere că Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, Se preocupă îndeaproape de noi. El nu e undeva distant de viaţa noastră, ci e profund interesat de noi, deoarece suntem creaturile Sale şi ne iubeşte.
V-aţi gândit vreodată că există Cineva căruia îi pasă de dumneavoastră?Care este alături în orice situaţie, chiar şi când prietenii cei mai buni te părăsesc?
Acesta este primul pas în a înţelege şi a trăi biruitor.
b)Legat de acest punct este recunoaşterea realităţii spirituale prezentate de Biblie şi pe care o putem sesiza în vieţile noastre:nevoia noastră de un Mântuitor, care să ne elibereze de păcat. Povara vinovăţiei ne apasă uneori mai greu decât cea mai grea piatră…Dar există un Mântuitor divin, care iartă şi curăţă viaţa nostră:Isus Hristos. (1 Ioan 1:9).
Pentru că împărăţia lui Dumnezeu lucrează în noi (Luca 17:20, 21), şi are de-a face cu inimile noastre.

2. Isus Hristos, neprihănirea noastră

A căuta împărăţia lui Dumnezeu presupune a-L cunoaşte pe El. Sfinţenia caracterului Său ne dă un simţământ de teamă, de respect profund. Cum pot fi eu în graţia lui Dumnezeu?Eu care zilnic fac greşeli?
Da, se poate, prin meritele Domnului Isus Hristos! El ne-a deschis o cale liberă spre Tatăl ceresc. Dacă noi nu putem face nimic spre a ne schimba caracterele (sforţările noastre sunt limitate, şi chiar în faptele bune observăm motivaţii pline de egoism), în schimb El are toată puterea de a ne da în dar o viaţă curată, neprihănită. Noi suntem priviţi de Dumnezeu ca şi Fiul Său, atunci când acceptăm jerfta Sa dată pentru mântuirea noastră.
Aici este taina cea mare şi nesfârşita dragoste a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cel fără de păcat a luat asupra Sa păcatul nostru şi a plătit în locul nostru vina. El a murit şi a înviat a treia zi, biruitor asupra morţii şi păcatului. Prin El şi noi putem trăi biruitori asupra păcatului, biruitori asupra piedicilor acestei lumi.
Problema noastră principală este de a fi împăcaţi cu Dumnezeu. De aici decurg toate celelalte. Prin credinţă putem primi darul nespus de mare al lui Dumnezeu.

3. Un mod de a gândi biruitor

Incepând această nouă viaţă, ne vom alimenta cu ²hrană² adecvată.
Textul spune ²căutaţi². Aceasta presupune o alegere pe care o facem. Voinţa noastră este pusă la lucru. Bătălia se dă în ultimă instanţă la nivelul minţii.
Cum pot să aleg împărăţia?Şi ce presupune aceasta?
a)Citiţi şi studiaţi Biblia zilnic. Rugaţi-vă lui Dumnezeu.
Sufletul nostru are nevoie de pace;calea de a găsi pace şi putere pentru fiecare zi este de a începe ziua studiind din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Un gând, un cuvânt, un verset ne dau întărire, vorbindu-ne despre dragostea lui Dumnezeu şi cum ar trebui noi să-I răspundem. Aceasta este ²hrana² pentru suflet. Rugăciune vă ajută să puteţi primi darul Său, să-I spuneţi nelămuririle şi necazurile dumneavoastră. Rugăciunea este respiraţia sufletului.
b)Reflectaţi în timpul zilei la lucrurile spirituale.
Hrana se asimilează în timp. Tot aşa Cuvântul va rămâne în minte şi vom putea gândi la diferite tablouri divine în mijlocul preocupărilor zilnice. Poţi fi liniştit chiar în mijlocul zgomotului şi agitaţiei. Căci puterea noastră este sus!
c)Predaţi toate poverile lui Dumnezeu.
Alegeţi să lăsaţi doar gândurile nobile şi curate să se dezvolte în minte. Orice frământare nu trebuie lăsată să ne apese.
Sfatul Bibliei este : ²Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Insuşi îngrijeşte de voi. ²(1 Petru 5:7) şi ²nu vă frămâtaţi mintea² (Luca 12:29).
Mintea trebuie să fie preocupată doar de cele cereşti, spirituale. Dacă aveţi probleme cu stress-ul, probleme nervoase, situaţii în care sunteţi tentat să vă autocompătimiţi, necazuri, iată un sfat practic :
  -aveţi 2 minute pentru a vă gândi la realitatea situaţiei şi a vă plînge, resimţind durerea şi greutatea cazului
  -predaţi lui Dumnezeu aceste poveri în rugăciune, căci El a făgăduit că se va ocupa Personal de ele
  -antrenaţi-vă energia într-o activitate constructivă ce-o aveţi la îndemână.
Poate până aici v-aţi întrebat unde intervin rezultatele practice?Care este relaţia cu problemele practice cu care ne confruntăm.
Rezultatele sunt surprinzătoare şi aduc deosebită recunoştinţă faţă de Cel ce ne călăuzeşte vieţile.

4. Rezultate practice

²Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. ²
Da, este adevărat, doarece Dumnezeu Insuşi se preocupă de cele necesare vieţii materiale.
El ştie de ce anume avem trebuinţă (Matei 6:32).
Psalmul 127:2 accentuează acest principiu : ²Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere;căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. ²
Motivele prezentate de Domnul Isus Hristos sunt :
-Viaţa noastră înseamnă mai mult decât hrană şi îmbrăcăminte;
-Dumnezeu este Tatăl a toată creaţia şi poartă de grijă de ea;
-Cum El se îngrijeşte de cea mai mică vrabie şi de florile de pe câmp, cu atât mai mult se îngrijeşte de om;
-El cunoaşte situaţia şi nevoile noastre;
-Chiar dacă noi ne-am preocupa excesiv de grija zilei de mâine nu a avea cum să modificăm astfel situaţia;
-Este bine să nu ne purtăm grijă zilei de mâine cât timp suntem încă în ziua de azi.
Ce să facem noi?Să aşteptăm pur şi simplu, fără a mişca un deget?Sfatul este de a îndeplini acele îndatoriri care ne sunt cel mai apropiate nouă. Apoi, la timpul potrivit, Dumnezeu ne trimite toate cele necesare. Cum?De exemplu, el poate să creeze diferite situaţii prielnice pentru a vă găsi ceva de lucru, sau un servici. Munca este o îndatorire de onoare pentru om şi Dumnezeu a lăsat ca noi să ne câştigăm existenţa prin muncă.
Când sunteţi în situaţii financiare dificile, Dumnezeu se va îngriji. Puteţi primi ajutor prin prieteni sau prin persoane pe care nu le cunoaşteţi. O bucată de pâine este adeseori atât de necesară.
Ajutorul Său merge până la cele mai mici amănunte, călăuzindu-vă să luaţi decizii bune privind cumpărăturile casei, un calcul echilibrat al bugetului, cu împărţirea cheltuielilor pe pliculeţe. Aceasta presupune renunţarea la unele cheltuieli nenecesare sau care ne încurajează în poftele noastre.
Dumnezeu este deosebit de interesat ca familiile să fie închegate şi bine organizate, să ducă o viaţă liniştită, purtând responsabilităţile casei, ale educării copiilor pentru viaţă. De aceea el deschide toate posibilităţile pentru aceasta, având mereu în vedere binele nostru veşnic.
Fiecare problemă, cât de mică, are la Dumnezeu o infinitate de rezolvări. El alege cea mai bună soluţie. Totul este ca noi să acceptăm ceea ce El are pentru viaţa noastră, adică ²să căutăm mai intâi Impărăţia şi neprihănirea Sa² !

 Autor necunoscut

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: